Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży | MGOPS IŁŻA
14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,ajax_updown,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży realizuje zadania związane z szeroko pojętą pomocą podopiecznym. Wspomnianą pomocą może być objęty każdy, kto spełnia warunki wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz. 168 z późn. zm.) . W/w ustawa określa sposób, kryteria oraz rodzaje przyznawanych świadczeń pieniężnych, rzeczowych, pomocy w postaci posiłków, pracy socjalnej i usług opiekuńczych.

Klauzula Informacyjna – Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Iłży, ul. Rynek 11.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie Art. 6 i Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Godziny pracy:

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

8.00  –    16.00
7.15  –    15.15
7.15   –   15.15
7.15   –   15.15
7.15   –   15.15

Przydatne linki: